Gödöllői Evangélikus Énekkar

E S E M É N Y E I N K

2020 Nagyböjt

A 130. zsoltár minden közösség gyakran imádkozott / énekelt bűnbánati zsoltára
A katolikus "De profundis", a reformátusok genfi zsoltárdallama, az evangélikus "Auf tiefer not..." korálja: mind-mind ikonikus énekei a bűnbánati időkszaknak.
Gyülekezetünk kórusa március 8-án Ádám Jenő genfi zsoltárfeldolgozását énekelte böjt 2. vasárnapján

Karácsony 2019

Karácsony második napján az ünnepi istentiszteletet Bach ünnepélyes "Von hommel hoch..." korálfúgája, és a hozzá kapcsolódó bach korál nyitotta. Bojtosné Vera prédikáció előtt elhangzott két szóló darabja különösen meghitt pillanatokat teremtett. Az úrvacsora előtt Bárdos igazi gyögyszemét, a "Karácsonyi bölcsődalt" énekeltük, kivonuló darabként pedig egy olasz renecance darab, Sott "Új csillag tünt fel..." kezdetű kórusműve koronázta meg az ünnepet.

Áldott ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!

Búcsúztunk...

"...Örök kőszálva állva
a lelkem megpihen
Nyugszom Atyám házában
Jézus kegyelmiben..."

Október 22-én nem próbálktunk.A csenben gyülekező társaság hat órakor átvonult a zsúfolásig telt templomba.

Fábry Misi bácsitól búcsúztunk

Ars Sacra 2019

Szeptember 22-én vasárnap délután templomunk adott otthon az Ars Sacra fesztivál keretében megrendezett egyházi kórusok hangversenyének. A hat fellépő kórus közül - házigazdaként - elsőnek mi sorakoztunk fel az oltártérben. Az est sokszínű műsorához Halmos, Menegali és Telemann műveivel járultunk hozzá. A koncert e pillanatait Tibold Istvánnak köszönhetően felvétel is megörökítette: ezen a linken megtekinthető

Felkérés

Még javában tombolt a nyár, amikor váratlanul egy megtisztelő email-üzenetet kaptam: Szeptember 22-én templomunkban tart koncertet a Ars Sacra fesztivál, mely ebben az időszakban immár tizenharmadik alkalommal közel 400 helyszínen több mint 600 ingyenes programmal várja a lelki töltekezésre vágyókat. Ezen a koncerten a város egyházi kórusai lépnek fel - minket is megkértek, hogy képviseljük gyülekezetünket, és kb 10 perces műsorral gazdagítsuk a programot. Tekintettel az évkezdéshez képest igen korai időpontra, már augusztus végén munkához láttunk, hogy a megtisztelő felkérésnek a tőlünk tellhető legmagasabb szinvonalon tudjunk eleget tenni.

Évbúcsúztató

Június 18-án Czeba Kati vendégeként rengeteg finomság, enni- innivaló mellett búcsúzott a társaság a 2018-19. évadtól

Ezúton is köszönet a szervező - házigazdának a pazar vendéglátásért, és minden alkotó kedvű résztvevőnek a rengeteg finomságért!

Pünkösd - konfirmáció

Június 9-én, Pünkösd vasárnapján a konfirmációi istentiszteleten énekeltünk. Érintettek voltunk ebben nem csak gyülekezeti tagként, de többen presbiterként is - és volt köztünk, aki kközvetlenül szülőként is! Reméljük, Telemann motettája méltóképpen emelte az ünnep fényét!

Kórustalálkozó

Május 19-én, Cantate vasárnapján az immár hagyományossá vált egyházmegyei kórustalálkozón vettünk részt. A házigazda ezuttal a csömöri gyülekezet volt. Énekkarunk Osváth Viktor "Az Úr szent bárányára" c. feldolgozását, és Telemann "Unser keiner lebet ihm selber" kezdető motettáját énekelte. Nagy Eszter cselló és Bálint Ágnes csembalo continuo játéka emelte az alkalom fényét - segítségüket ezúton is köszönjük! A kórustalálkozóról képes beszámolót közölt az Evangélikus élet is - igaz, a fotónkat elcserélték, amit egy néhány héttel későbbi lapszámban aztán korrigáltak. E szereplésünkről készült felvétel megtekinthető médiatárunkban

Husvét vasárnap

Április 21-én, Husvét vasárnapján vasárnapján az ünnepi Istentiszteleten énekeltünk. A bevonuló darab különleges választás volt: egy husvéti gregorián dallam versszakonként felváltva szólalt meg az annak nyomán készült Luther ének korálfeldolgozásával. (felvételét a ezen a linken lehet meghallgatni) Az urvacsora alatt Bojtosné Vera Bach "Geistliche Lieds" ciklusából énekelt. Kivonulásra pedig Haendel közésmert "győzelmi kórusa" szólalt meg a Judas Maccabeus oratóriumból - ez a dallam énekeskönyvünk egyik kedvelt húsvéti éneke lett. (EÉK.388)

Böjt vasárnap

Március 10-én, böjt 11. vasárnapján kezdetét vette az idei husvéti időszak. A befelé fordulás, a bűnbánat időszaka ez - ehhez választottuk egyik legszebb énekünket Osváth Viktor feldolgozásában. Az egyszerű homofón feldolgozás belső szólamai is annyira szépek, hogy szokatlan megoldásra inspirált bennünket - a második verszakban az alt szólamát ekintve fő dallamnak, egyedül ők énekeltek szöveggel, a többiek csukott szájjal kísérték őket. A felvétel ezen a linken meghallgatható

2018 Karácsonya

december 25-én, Karácsony első napján az ünnepi istentiszteleten énekeltünk.

2018 Reformáció

Október 31-én a református templomban tartottuk ökumenikus ünnepi Istentiszteletünket. Az alkalomhoz illően együtt énekelt a két templom énekkara: Bach 147. kantátájának egy koráltétele hangzott ell.