Gödöllői Evangélikus Énekkar

R Ó L U N K

A gyülekezet énekkarát 2002-ben Joób Emese, az akkor idekerült lekész, Albert Gábor felesége hívta életre. Munkája során az énekkar egy kicsiny, de összeforrt, jó hangú és jó hangulatú közösséggé kovácsolódott. Repertoárunk - igazodva az épp aktuális összetételhez - nemzeti és egyházi tradicióink legértékesebb rétegeiből merített. Számtatalan gyülekezeti és gyülekezeten kívüli szereplés mellett az énekkar 2014-ben Finnországban is bemutatkozott. . Ebben az esztendőben szeptemberben Kertész Péter vette át a kórus irányítását.

2018 januárja óta pedig Kertész H. Attila vezeti az énekkart.

Repertoárunkat ma is az egyetemes és a speciálisan evangélikus illetve magyar zeneirodalom legnagyobbjainak remekműveibőll igyekszünk válogatni úgy, hogy az igényes műhelymunka valódi sikerélményhez juttasson ne csak bennünket, hanem a hallgatókat is.
A próbákon túl a közös szereplések és egyéb közös programok, kirándulások, baráti összejövetelek kovácsolják egybe közösségünket.